Pondělí až Neděle
vždy od 9 do 21 hodin
Volejte zdarma
800 231 231

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem poskytnutí podrobnějších informací zpracováváme jakožto „Provozovatel“ (ŠtěpánekAuto Investment s.r.o., IČ: 08977577 sídlo: Unhošťská 2743, Kladno) osobní údaje uživatelů pouze v tom rozsahu, ve kterém nám byly uživatelem poskytnuty (e-mail, jméno) prostřednictvím výše uvedeného kontaktního formuláře. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány v nezbytném rozsahu, a to za účelem poskytnutí primárních případně sekundárních informací a nabídek o něž Uživatel projevil zájem. 

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.